Ambulance Kardio Sever funguje od roku 2011

Odborným garantem a vedoucím lékařem je MUDr. Ivana Marušincová. Dále zde pravidelně každé pondělí pracuje MUDr. Světlana Lorencová, která je primářka interního oddělení NsP Česká Lípa a ECHOkardiografické vyšetření ve středu provádí MUDr. Radek Anděl, který pracuje na koronární jednotce v oblastní nemocnici Jičín a.s.

Životopis MUDr. Ivana Marušincová

Vzdělání

Funkční licence pro transesofageální echokardiografii

Occupational English Test (OET), zkouška z anglického jazyka pro lékaře praktikující v Austrálii

Atestatce II. stupně z kardiologie s pochvalou

Atestatce I. stupně z vnitřního lékařství

1. Lékařská fakulta University Karlovy

Zaměstnání a odborná praxe

Interní klinika 1. lékařské falkutly UK a Ústřední vojenská nemocnice, kardiologické oddělení, práce sekudárního lékaře na ambulanci.   

Kardio Sever s.r.o., kardiologická ambulance, vedoucí lékař a odborný garant

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, interní a kardiologické oddělení

Cardiology department, Lyell McEwin Hospital, Adelaide, South Australia, Cardiology Registrar at CCU. Práce „cardiology registrar” u nás odpovídá lékaři před dřívější druhou atestací.

Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

Cardiology Department, Royal North Shore Hospital, University of Sydney, půlroční odborná stáž na kardiologickém oddělení Royal North Shore Hospital Sydney se změřením na neinvazivní kardiologii

Kardiocentrum dospělých a Interní klinika FN v Motole,  2.lékařské fakulty UK, Praha, práce sekundárního lékaře na kardiologickém a interním oddělení

Oddělení srdeční chirurgie Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty UK, Praha 
práce sekundárního interního lékaře na dospělém lůžkovém oddělení u pacientů před a po srdečních operacích, intervenčních výkonech.