O ambulanci

Ambulance Kardio Sever funguje v České Lípě od roku 2011


Ordinace Kardio Sever v České Lípě
Ordinace Kardio Sever v České Lípě

Odborným garantem a vedoucím lékařem je MUDr. Ivana Marušincová. Dále zde pravidelně každé pondělí pracuje MUDr. Světlana Lorencová, která je primářka interního oddělení NsP Česká Lípa a ECHOkardiografické vyšetření ve středu provádí MUDr. Radek Anděl, který pracuje na koronární jednotce v oblastní nemocnici Jičín a.s.

Životopis MUDr. Ivana Marušincová

Vzdělání


2009
Funkční licence pro transesofageální echokardiografii

2006
Occupational English Test (OET), zkouška z anglického jazyka pro lékaře praktikující v Austrálii

2004
Atestatce II. stupně z kardiologie s pochvalou

2000
Atestatce I. stupně z vnitřního lékařství

1991–1997
1. Lékařská fakulta University Karlovy

Zaměstnání a odborná praxe


2014–dnes
Interní klinika 1. lékařské falkutly UK a Ústřední vojenská nemocnice, kardiologické oddělení, práce sekudárního lékaře na ambulanci.

2011–dnes
Kardio Sever s.r.o., kardiologická ambulance, vedoucí lékař a odborný garant

2008–2013
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, interní a kardiologické oddělení

2006–2007
Cardiology department, Lyell McEwin Hospital, Adelaide, South Australia, Cardiology Registrar at CCU. Práce "cardiology registrar" u nás odpovídá lékaři před dřívější druhou atestací.

2002–2005
Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

2002
Cardiology Department, Royal North Shore Hospital, University of Sydney, půlroční odborná stáž na kardiologickém oddělení Royal North Shore Hospital Sydney se změřením na neinvazivní kardiologii

1999–2002
Kardiocentrum dospělých a Interní klinika FN v Motole, 2.lékařské fakulty UK, Praha, práce sekundárního lékaře na kardiologickém a interním oddělení

1997–1999
Oddělení srdeční chirurgie Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty UK, Praha 
práce sekundárního interního lékaře na dospělém lůžkovém oddělení u pacientů před a po srdečních operacích, intervenčních výkonech.