Prováděná vyšetření

Vyšetření provádíme pouze po předchozím telefonickém nebo online objednání.


Poskytujeme komplexní kardiologickou neinvazivní diagnostickou a léčebnou péči. Provádíme EKG, echokardiografické vyšetření, 24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku, holterovo EGK monitorování a ergometrii. Úzce spolupracujeme s Kardiocentrem Liberec a se všemi pražskými kardio-centry, kam odesíláme pacienty vyžadující diagnostický či terapeutický zákrok.

Komplexní kardio vyšetření

Pohovor s pacientem – odběr anamnézy, zjištění rizikových faktorů, rozbor obtíží, objektivní vyšetření a navržení dalšího postupu a vyšetřeních.

Dispenzarizace pacientů

Ambulance poskytuje běžný kardiologický servis ve vysokém standardu pro dlouhodobé sledování a léčbu svých pacientů. Dispenzarizuje všechny kardiologické pacienty s celým spektrem srdečních onemocnění včetně vrozených vad.

EKG

12-svodové EKG je základní součást kardiologického vyšetření a kontroly. Provádíme ale i jednorázová samostatná EKG s popisem, například pro potřeby předoperačních vyšetření či v rámci prevence. K tomuto vyšetření od Vás potřebujeme pouze žádanku.

ECHO

Jedná se o ultrazvukové vyšetření srdce. Může odhalit například sníženou funkci srdce (selhávání) či vady srdečních chlopní vrozené i získané. Ordinace disponuje nejnovějším echo přístrojem Philips CX 50. Vyšetření od pacienta nevyžaduje žádnou speciální přípravu.

EKG-Holter

Holterovo EKG monitorování běžně provádíme 24-72 hodinové sledování EKG. Sestřička nalepí na hrudník 5 elektrod a k nim připojí malý přístroj, který pacient nosí přes rameno či u pasu. Druhý či čtvrtý den se přístroj odevzdává. Umožňuje nám zjistit srdeční arytmie (poruchy rytmu), které se mohou vyskytovat pouze záchvatovitě a nemusí být zachyceny při běžbém EKG. Toto vyšetření indikujeme zejména při záchvatových bušeních srdce, při nejasných mdlobách a v dalších specifických situacích. Vyšetření nevyžaduje žádnou specifickou přípravu, pouze prosíme o přesné dodržení času vrácení přístroje.

Tlakový holter

Rutinně provádíme i 24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Pacient má na paži připevněnu manžetu (jako při běžném měření tlaku) a přes ramono přístroj, který zaznamenává naměřené hodnoty. Manžeta se nafukuje každých 30 min přes den a každou hodinu v noci. Vyšetření tedy poskytne mnoho hodnot, díky kterým je možné posoudit, zda je krevní tlak adekvátně léčen či zda není vysoký tlak naměřen jen při rozrušení (např. pouze při návštěvě lékaře – tzv. syndrom bíléhom pláště). Pokud se zjistí, že tlak během spánku neklesá, může to znamenat přítomnost syndromu spánkové apnoe.

Zátěžová (bicyklová) ergometrie

Na vyšetření je nutné si přinést sportovní oblečení a obuv, ručník. Před vyšetřením se vynechvájí určité léky, toto je potřeba domluvit předem s lékařem. Snímání EKG, měření krevního tlaku a sledování obtíží pacienta během zátěže na bicyklovém ergometru a poté v zotavovací fázi po přerušení námahy – vyšetření se provádí hlavně v rámci diagnostiky ischemické choroby srdeční, při zjišťování poruch rytmu při zátěži a při objektivizaci potíží, které se objevují při námaze. Na vyšetření je nutné si přinést sportovní oblečení a obuv, ručník. Před vyšetřením se vynechvájí určité léky, toto je potřeba domluvit předem s lékařem.

Výzkumná činnost

Naše ambulance se účastnila několika mezinárodních výzkumných studií u pacientů se srdečním onemocněním a možnostmi nejnovější léčby. Probíhali studie Themis a Paegasus u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a studie Odyssey u pacientů po infarktu a vysokou hladinou cholesterolu. V tuto chvíli končí studie AstraZeneca u pacientů se srdečním selháním.

Online objednání na vyšetření